Walden kitabından bir alıntı

Toprağa bakıp da bir meyve bahçesiyle çayır hayal etmek için, hangi güzel meşelerin ya da çamların kapının önünde duracağına, harap olmuş her bir ağacın en iyi nerede kullanılabileceğine karar vermek için bir öğle üstü yeterdi ve daha sonra hepsini kendi haline, nadasa bıraktım; çünkü insan kendi haline bırakabileceği şeylerin sayısı oranında zengindir.

Henry David Thoreau – Walden